Epen Weer Regen
wheater_img ?mm

Gemeenschapshuis Patronaat

Contactgegevens:


Beheerder / contactpersoon: 

Ed Hesdal
Heerstraat 14

6285 AP Epen
Tel. 043-4551824
e-mail:
 beheerder@patronaat-epen.nl


Korte geschiedenis:

Op 27 april 1934 diende het kerkbestuur van de parochie H. Paulus te Epen een bouwvergunningsaanvraag in voor het bouwen van een jeugdhuis, verenigingsgebouw annex kleuterschool. Het duurde waarschijnlijk tot 1938 vooraleer het gebouw gerealiseerd was. 

Door de jaren heen deed het gebouw dienst voor een grote diversiteit aan activiteiten. Zo werd er een tijd lang de “bewaarschool” in gehuisvest, werd het gebouw door diverse verenigingen gebruikt als repetitieruimte, werd het gebruikt als opslagruimte, enz. Ja zelfs heeft het Patronaat een tijdje als kerk gediend tijdens de verbouwing van de parochiekerk. Later werd het een echt gemeenschapshuis waar veel sociale activiteiten plaatsvinden en waarin onze plaatselijke bibliotheek is gehuisvest.
 

 

In 1997 werd een kleine verbouwing gerealiseerd. De Stichting liet een uitgiftebuffet plaatsen, afsluitbaar met een rolluik, maar met een permanente koel- en tapinstallatie. Dat was toen het maximaal haalbare maar de wens om het patronaat ooit uit te breiden en te moderniseren, bleef. Het duurde uiteindelijk tot 2009 voordat deze wens werd gerealiseerd. Nu beschikt Epen weer over een gemeenschapshuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd.


MEER INFORMATIE